PHÒNG GIỮ VÀ NHẬN ĐỒ THẤT LẠC

PHÒNG GIỮ ĐỒ

Phòng giữ đồ của ACC được bố trí tại tầng trệt tòa nhà. Tùy vào nhu cầu của Khách hàng, Ban Quản lý có bố trí linh hoạt với các chức năng gửi đồ, hàng hóa cho đại biểu như cặp xách hay phòng gửi áo khoác. Phòng giữ đồ chỉ hoạt động khi có phát sinh yêu cầu từ Khách hàng và áp dụng thu phí. Phí ấp dụng cho cá nhân từng khách hàng là $2/người hoặc Ban tổ chức có thể chi trả trọn gói phí thuê nhân viên để khách hàng không phải chịu phí.

ĐỒ THẤT LẠC

Ban quản lý ACC luôn cố gắng trao trả các vật dụng thất lạc trở về cho chính chủ. Các hạng mục thất lạc, tùy vào đặc điểm tính chất, sẽ được phân loại và lưu kho từ 3 ngày đến tối đa 12 tháng.

Mọi thông báo thất lạc phải được liên hệ trực tiếp đến Bộ phận An ninh của ACC tại email security@ariyanacentre.com hoặc số hotline trong Danh sách liên lạc, với các mô tả chi tiết của hạng mục thất lạc, tên sự kiện, ngày mất và các thông tin liên hệ của người bị mất bao gồm cả số điện thoại.