CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ACC luôn tìm kiếm những tài năng mới.
Tham gia vào môi trường làm việc cởi mở và linh hoạt tại đây.

ACC luôn tìm kiếm những tài năng mới để tham gia vào môi trường làm việc cởi mở và linh hoạt tại đây. Cho dù bạn có một cái đầu mơ mộng, có những tài năng tiềm ẩn, ưa thích thử thách hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm một nơi để làm tốt những công việc của mình với những giá trị được trân trọng – Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập đội ngũ này.

Nếu bạn nhận thấy ACC là nơi bạn thuộc về, đơn giản thôi – hãy gửi cho chúng tôi ngay hồ sơ của bạn!

Fields with (*) are compulsory.