Đà Nẵng: Dự kiến khách du lịch đến trong dịp lễ 2.9 đạt 158.000 lượt

Báo cáo của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2018 tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng dự kiến đạt 158.000 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế ước đạt 48.700 lượt, tăng 12,1%, khách nội địa ước đạt 109.000 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Dịp này, khách du lịch do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố khai thác ước đạt 7.145 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.950 lượt khách, tăng 23,4%, khách nội địa ước đạt 2.520 lượt khách, tăng 9,8%… Lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không với 143 chuyến bay, ước đạt 25.519 lượt khách, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh 2018, thành phố không có tàu biển cập cảng Đà Nẵng.

Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 47.088 lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017; khách quốc tế ước đạt 22.139 lượt, tăng 29,6%, khách nội địa ước đạt 24.949 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65%.

Lượng khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp này ước đạt 111.235 lượt khách, tăng 21,54% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 29.573 lượt khách, khách nội địa ước đạt 81.662 lượt khách.

Nguồn: LĐO